Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej

Najczęściej wybierany podręcznik do zdobywania wiedzy o społeczeństwie w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej

W centrum uwagi 1” umożliwia przyswojenie wiadomości dotyczących funkcjonowania otaczającego nas świata na początku drogi w liceum lub technikum. Uczniowie mają możliwość zacząć skuteczne przygotowania do egzaminu maturalnego od klasy pierwszej. Młodzież dowiaduje się dlaczego warto jest głosować oraz co zrobić, jeśli nie zgadzamy się z decyzjami obecnych rządzących. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące społeczeństwa, w którym żyjemy. Zdobyta wiedza jest przydatna zarówno podczas nauki w szkole średniej, jak i w życiu czekającym uczniów po maturze. Autorzy podzielili się z młodzieżą faktami dotyczącymi norm i patologii we współczesnym świecie. Uczniowie dowiadują się w jaki sposób rozwiązywać konflikty, a także jakie są możliwości aktywności obywatelskiej. Przedstawione zostają rozmaite organizacje pozarządowe, partie polityczne oraz związki wyznaniowe. Uczniowie poznają również sposób, w jaki funkcjonuje nasz kraj. Dowiadują się o kompetencjach wszystkich organów władzy, poznają najważniejsze akty prawne i ich hierarchię.

Seria ”W centrum uwagi”

”W centrum uwagi” to podręcznik, który podbił serca wielu uczniów i nauczycieli. Równie dobrze wspominają go absolwenci gimnazjum. Oprócz wersji podstawowej książki powstała również wersja rozszerzona, ułatwiająca przygotowanie się do matury na bardziej zaawansowanym poziomie. Podręczniki z tej serii towarzyszą młodzieży od samego początku nauki w liceum, aż do zakończenia przygody z wiedzą o społeczeństwie. Książki zostały opracowane zgodnie z obecnie obowiązującą podstawą programową i gwarantują uczniom sukcesy w nauce. Wszystkie zawarte w nich informacje zostały przedstawione w sposób przystępny dla ucznia. Najważniejsze zagadnienia zostały dodatkowo wyodrębnione, aby uczeń nie musiał tracić czasu na ich odnajdywanie. Wystarczą chęci i systematyczna praca z podręcznikiem, aby uczeń mógł być spokojny o swoje wyniki na sprawdzianach i egzaminie maturalnym.